محاسبه هد پمپ در برج خنک کننده

هد پمپ برج خنک کننده

در محاسبه هد پمپ در برج خنک کننده، فاصله قائم بین دو سطح مختلف در ستون مایع ارتفاع یا هد سیال در سطح پایین نسبت به سطح بالایی گفته می شود . چون عمق مایع در هر سطحی از ستون سیال برابر هد مایع درآن سطح نسبت به سطح آزاد سیال می باشد می توان نوشت :

9.8 * دانسیته سیال * هد = فشار
فشار برحسب : Pa ( پاسکال)
هد برحسب : m (متر)
دانسیته برحسب : Kg/m3
بنابراین در هراختلاف سطحی در یک مایع همانند آب با ثابت بودن دانسیته هد استاتیک و فشار سیال با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. چنانچه اگر مایعی به میزان 10 متر اختلاف ارتفاع داشته باشد به لحاظ استاتیکی , در مایع اختلاف فشاری معادل تقریبی 1 بار در مایع ایجاد می گردد.
روش محاسبه هد کلی سیستم سیرکولاسیون سیال :
هد کل سیال مجموع هدهای استاتیک و سرعت سیال می باشد یعنی :
ht = hs+hv
ht = هد کل سیال
hs = هد استاتیک سیال
hv = هد سرعت سیال

هد استاتیک هر سیالی عبارت است از ارتفاع ستون عمودی سیال برحسب متر که فشار معادل فشار استاتیک سیال را به وجود می آورد.که این اختلاف ارتفاع ستون عمودی در سیال موجب به وجود آوردن فشار استاتیک در سیال می گردد. مثلا در سیالی که از ارتفاع 6 متر بالاتر از سطح زمین در داخل یک لوله معین و با سطح مقطع ثابت از بالا به پایین جریان می یابد هد استاتیک این نیم سیکل ساده همان 6 متر اختلاف ارتفاعی است که سطح سیال داخل لوله در جریان از لوله دارد و فشار استاتیک آن فشاری است که در اثر افت سیال در داخل لوله در سیال افزایش می یابد .

هد سرعت میزان ارتفاعی که سیال بایستی برای کسب سرعت بخصوصی سقوط کند یا بالا رود را هد سرعت می گویند و از رابطه زیر می توان برای به دست آوردن میزان هد سرعت استفاده نمود .
V2/2g= hv

محاسبه هد در سیستم خنک کاری برج خنک کننده :

در سیستم تبریدی سیکل سرمایشی ساده آب توسط برج خنک کننده , هد پمپ مورد نیاز را از روش تعیین فشار نازل یا اسپرینکلر استفاده می کنند . به عنوان مثال نازل های مربع پاش در برج خنک کننده مکعبی مدل های مختلفی دارد که در توضیحات استاندارد تولید این نازل ها به منظور این که نازل کارایی و پاشش منظم و مورد نظر آب را داشته باشد یک فشاری تعریف می شود به عنوان فشار بهینه که با توجه به ارتفاع لوله های ورودی آب در برج خنک کننده و فشار مورد نیاز در ورودی نازل می توان هد پمپ مورد نیاز در پشت ورودی آب گرم در برج خنک کننده را تعیین کرد . به عنوان مثال در برج خنک کننده مکعبی با ظرفیت حرارتی معین ارتفاع لوله های آب ورودی از خط لوله آب گرم را اگر 10 متر در نظر گرفته باشیم ( در صورتی که قطر لوله در خط لوله با قطر لوله در سیستم پاشش آب یکی باشد و همچنین فشار بهینه نازل را 2 بار تعریف کرده باشیم و پمپ دقیقا قبل از از ورودی به برج خنک کننده قرار بگیرد هد مورد نیاز برای برج خنک کننده 3 بار اندازه گرفته می شود.

توضیح اینکه درصورتی که فشار پمپ بیشتر در نظر گرفته شود آب با سرعت بیشتری در خط لوله جریان می یابد و فشار پشت نازل ها نیز از حد نرمال و بهینه خود تخطی می کند و این باعث می شود که کارکرد برج به لحاظ عملکردی حتی تا 60 الی 80 درصد کاهش یابد و برج خنک کننده به لحاظ چرخش سریع آب در سطوح مختلف برج فرصت زمان مورد نیاز برای دفع گرما را نداشته باشد و برج دبی معین را نداشته و اختلاف درجه حرارتی کمتری را بازدهی کند .

مطالب پیشنهادی : برج خنک کننده مدار بسته

برج خنک کننده

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشتن یک دیدگاه