×

سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک یک مخزن آبگیر است که از جنس آجر، بتن، فایبرگلاس، PVC یا پلی‌اتیلن ساخته شده است. فاضلاب و پساب تولید شده از طریق یک لوله از داخل یک ساختمان یا توالت خارجی برای تصفیه اولیه به داخل مخزن سپتیک هدایت میشود. فرایندها و فعل و انفعالات بیهوازی درون سپتیک تانک، مواد جامد و ارگانیک را کاهش می‌دهند و تصفیه فاضلاب انجام میشود. در نهایت فاضلاب به داخل چاه جذبی نفوذ کرده یا از طریق یک لوله به یک ایستگاه تصفیه نیمه متمرکز منتقل می‌شود. لجن به جای مانده نیز باید به طور منظم از محوطه خارج و تخلیه شده و به درستی دفع شود.

سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک یک سازه تصفیه فاضلاب زیرزمینی است که معمولا در کارگاه‌های ساختمانی، کمپهای کارگری، بیمارستانهای در دست اجرا، مناطق روستایی بدون سیستمهای فاضلاب متمرکز و… با تصفیه 40 درصدی فاضلاب و تبدیل آن به آبی روان، ضمن جلوگیری از گرفتگی سوراخهای چاه جذبی، در پیش تصفیه پکیجهای تصفیه فاضلاب استفاده می‌شود.

مخزن سپتیک برای ذخیره موقت فاضلاب خانگی و آپارتمانهای انبوه به منظور زلال سازی و رقیق نمودن فاضلاب انسانی به کار میرود. در واقع نوعی پیش تصفیه فاضلاب در این مخازن رخ میدهد. عملکرد این مخازن به روش بی هوازی، استفاده از باکتری بیهوازی و ایجاد جلبک – لجن فعال، می‌باشد.

سپتیک تانک

کاربردهای سپتیک تانک

کاربردهای سپتیک تانک بسیار متنوع است و در صنایع مختلف و اماکن مسکونی کاربرد فراوانی دارد. از این مخازن می‌توان در بیمارستانها برای تصفیه فاضلاب بیمارستان استفاده نمود. به کمک این مخازن می‌توان فاضلاب بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی را تصفیه نمود و برای استفاده مجدد آب آنها اقدام کرد. در این صورت در کاهش هزینه‌ها بسیار مفید خواهد بود.

استفاده از سپتیک تانک فاضلاب در هتلها نیز بسیار مرسوم شده است. سپتیک ها در مصارف خانگی نیز بسیار کاربرد پیدا کرده و استفاده از آن یکی از بخشنامه‌های لازم الاجرای کشور در برخی مناطق می‌باشد. از همین رو واحدهای مسکونی مجاب به استفاده از گند انبار در واحدهای مسکونی خود می‌باشند. ویلاها نیز از جمله دیگر استفاده کنندگان این محصول محسوب میشوند.

این مخزنها برای تصفیه فاضلاب هرچند بصورت ناقص از ترکیبی از قدرت طبیعت و تکنولوژی اثبات شده برای تصفیه فاضلاب تولید شده توسط حمام، آشپزخانه و لباسهای شسته شده استفاده میکنند. یک سپتیک تانک معمولی شامل مخزن و یک میدان تخلیه یا میدان جذب آلودگیهای جامد می‌باشد.

در چاه جذبی که دارای دیواره متخلخل می‌باشد چنانچه فاضلاب جامد به داخل آن راه یابد امکان جذب آب از بین می‌رود. لذا از طریق نصب یک دستگاه مخزن سپتیک می‌توان بار آلودگی اعم از BOD5 و یا COD را تا نهایتا 60% کاهش داد. بدین ترتیب سازمان محیط زیست به کارخانه یا شرکت یا مجتمعی که از این دستگاه سر راه چاه جذبی استفاده نموده باشد تائیدیه زیست محیطی و راه اندازی خط تولید خواهد داد.

نکته بسیار مهم اینکه پساب خروجی از سپتیک تانک بی هوازی دیگر دارای کیفیت استفاده برای آبیاری درختان و زمینهای کشاورزی نیست.

کاربرد سپتیک فاضلاب

نحوه کارکرد مخزن سپتیک

سپتیک تانک فاضلاب به نحوی طراحی می‌شود که فاضلاب ورودی به آن تقریباً‌ بین یک تا سه روز باقی می‌ماند. در مدت مذکور مواد معلق به نسبت سنگین فاضلاب به صورت لجن در کف مخزن ته نشین شده و بیشتر مواد معلق سبک و از جمله روغن و چربی به تدریج به شکل کف غلیظی در سطح مایع شناور میگردد.

مراحل تصفیه فاضلاب در این مخزن ها به صورت خلاصه به شکل زیر است:

 1. فاضلاب از طریق بخش ورودی وارد سپتیک تانک می‌شود. در بخش ته نشینی، مواد جامد سنگین فاضلاب به ته مخزن می‌نشینند و به عنوان لجن ته نشینی شناخته می‌شوند. لجن ته نشینی باید به طور منظم از سپتیک تانک تخلیه شود.
 2. مواد آلی محلول و کلوئیدی فاضلاب در بخش تخمیر توسط باکتری‌ها تجزیه می‌شوند. این باکتری‌ها مواد آلی را به مواد ساده‌تر مانند دی اکسید کربن، آب و نیتروژن تجزیه می‌کنند.
 3. فاضلاب تصفیه شده از بخش تخمیر خارج می‌شود و به چاه جذب یا سیستم زهکشی منتقل می‌شود.
 4. در برخی از سپتیک تانک‌ها، یک بخش چهارم به نام بخش فیلتراسیون (Filtration) نیز وجود دارد. بخش فیلتراسیون جایی است که فاضلاب تصفیه شده از طریق یک فیلتر عبور می‌کند تا مواد جامد معلق باقی‌مانده حذف شوند.

 

اجزای مختلف مخزن فاضلاب پلی‌اتیلنی

وقتی که مقداری فاضلاب وارد مخزن می‌شود به اندازه هم حجم آن پساب از لوله خروجی دفع می‌شود. لجن ته نشین شده در کف مخزن در اثر فعالیت باکتریهای غیر هوازی تجزیه گردیده تبدیل به مابع و باعث ایجاد گاز می‌نماید. نتیجه فعل و انفعالات مزبور، کاهش قابل ملاحظه حجم لجن می‌باشد و به همین دلیل معمولاً تخلیه لجن این مخازن هر ۲ تا ۴ سال یکبار بر حسب زمان ماند اولیه ضرورت می‌یابد.

با استفاده از سپتیک تانک می‌توان بسیاری از مواد جامد را قبل از حل شدن در فاضلاب از آن جدا کرد. اگر این مخازن بلافاصله پس از خروج فاضلاب از سرویسهای بهداشتی تعبیه شود به راحتی می‌توان 50 درصد از بار آلودگی فاضلاب را توسط آن حذف کرد.

وقتی که مقداری فاضلاب وارد مخزن می‌شود به اندازه هم حجم آن پساب از لوله خروجی دفع می‌شود. لجن ته نشین شده در کف مخزن در اثر فعالیت باکتریهای غیر هوازی تجزیه گردیده تبدیل به مابع و باعث ایجاد گاز می‌نماید. نتیجه فعل و انفعالات مزبور، کاهش قابل ملاحظه حجم لجن می‌باشد و به همین دلیل معمولاً تخلیه لجن سپتیک فاضلاب هر ۲ تا ۴ سال یکبار بر حسب زمان ماند اولیه ضرورت می‌یابد.

این کار به خصوص در مواقعی که حجم لجن ته نشین شده زیاد و تجزیه بی هوازی سریعاً در حال گسترش است، بسیار موثر می‌باشد. لجن انباره دوم معمولاً‌ یکنواخت تر و کف متشکله در آن کمتر از انباره اول است. مواد معلق پساب سپتیک دو مخزنه نیز کمتر از مدل یک مخزنه است.

بخشهای مختلف سپتیک تانک

سپتیک تانکها مخزنهای ساده‌ای هستند که توسط یک دیواره جدا کننده به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول که معمولاً دو سوم از حجم کل مخزن را شامل می‌شود به منظور جدا سازی مواد جامد تعبیه می‌شود. مواد جامد فاضلاب انسانی معمولاً به صورت سرباره می‌باشند که در برخورد با دیواره جدا کننده از حرکت به سمت بخش دوم باز می‌مانند.

در بخش اول که اصولا معادل دو برابر قسمت دوم حجم دارد، مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف مخزن انباشته می‌شوند. چربیها و روغنهای شناور نیز بر روی سطح مایع درون سپتیک جمع میشوند. از این مخزنها جهت پیش تصفیه، تصفیه بیهوازی فاضلاب، متعادل سازی و یا ایستگاه پمپاژ فاضلاب در تصفیه خانه‌های بزرگ استفاده می‌شود.

این موضوع، یعنی ساختار داخلی مخزن سپتیک به جنس بدنه بستگی ندارد. یعنی مخازن سپتیک فایبرگلاس یا بتنی و یا پلی‌اتیلن هر سه دارای یک وظیفه هستند. یعنی جداسازی فاضلاب جامد درون پساب خروجی از منبع فاضلاب و تبدیل این فاضلاب جامد به فاضلاب مایع قابل جذب توسط چاه جذبی.

دانلود نسخه PDF کاتالوگ سپتیک تانک هلدینگ برتر.

تصویر زیر به صورت شماتیک ساختمان و نحوه عملکرد این سیستم را نشان می‌دهد.

نقشه سپتیک تانک

مخزن سپتیک تانک به طور کلی دارای 2 قسمت بوده که با 1 یا 2 دیواره جدا کننده تحت عنوان بافل جدا شده اند. سایز لوله‌های ورودی و خروجی (فلنچ) دلخواه میباشد. کارفرما می‌تواند سایز فلنچ ورودی و خروجی را قبل از تولید تعیین نماید و به کارخانه اعلام کند.

جریان فاضلاب بین دو مخزن در سپتیک توسط لوله‌ای با قطر ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر برقرار میگردد، ممکن است این امر بوسیله سوراخهایی که در دیواره جداکننده سپتیک تانک به فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر از سطح آزاد فاضلاب تعبیه میشود، انجام گیرد تا مواد شناور از انباره فاضلاب سرریز نشود. درون مخزن ، فاصله مرکز تا مرکز لوله‌ها و یا سوراخها ۳۰ سانتی متر در نظر می‌گیرند.

به منظور خروج گازهای ایجاد شده از تجزیه فاضلاب در فضای مخازن، از لوله‌ای به قطر ۱۰ سانتی متر استفاده می‌شود که به آن ونت هوا گفته میشود. همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران و پرندگان به لوله تهویه دو کار صورت می‌گیرد: یا در انتهای آن توری نصب می‌کنند و یا با نصب زانوی ۹۰ درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به طرف زمین بر می‌گردانند.

انواع سپتیک تانک

این مخازن بر اساس جنس بدنه به 5 دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند که دو مدل از آنها امروزه کاربرد بسیار کمتری دارند. انواع مخزن سپتیک فاضلاب عبارتند از:

 1. نمونه‌های سنگی
 2. مدل آجری با مصالح پای کار و یا مخزن سپتیک درجا
 3. سپتیک تانک بتنی پیش ساخته یا آماده
 4. سپتیک کامپوزیت یا فایبرگلاس
 5. مخازن سپتیک پلی‌اتیلن دوجداره

همچنین این شرکت توانایی ساخت سپتیک تانک Core less tube را داراست. از این رو مشتریانی که قصد خرید سپتیک نوع Core Less Tube را دارند میتوانند با مشاورین ما در بخش پشتیبانی فنی تماس حاصل کنند. استفاده از کورلس تیوب به معنی کاهش قیمت تمام شده از طریق کاهش مصرف پلی پروپیلن می‌باشد.

انواع مخزن سپتیک

سپتیک تانک پلی‌اتیلن

سپتیک تانک پلی‌اتیلن خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول سپتیک دوجداره و دوم سپتیک تانکهای تک جداره یا روتاری. این مخزن ها به لحاظ نوع لوله مورد استفاده در ساخت مخزن اولیه و ثانویه به مدلهای مختلفی تقسیم میشود.

 1. سپتیک تانک دوجداره با لوله پلی‌اتیلن دوجداره کورتیوب
 2. سپتیک دوجداره با لوله کاروگیت
 3. مخزن سپتیک دو محفظه با لوله پلی‌اتیلن دوجداره اسپیرال
 4. سپتیک دو قسمته با لوله پلی‌اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت
 5. سپتیک پلی‌اتیلن دولایه

ضعیف‌ترین نوع سپتیک تانک پلی‌اتیلن، مدل دولایه می‌باشد و قوی‌ترین سازه نوع دوجداره با لوله پلی‌اتیلن دوجداره اسپیرال می‌باشد.

تولیدکننده سپتیک تانک

 

پلی‌اتیلن مورد استفاده در تولید سپتیک تانک پلی‌اتیلن دوجداره هلدینگ صنایع برتر از نوع سنگین (HDPE 80 (EX3 می‌باشد که توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تامین میگردد. طبق استاندارد DIN 8074 پلی‌اتیلن سنگین، قابلیت تحمل 8 کیلو نیوتن بر مترمربع و دمای 80 درجه به مدت 170 دقیقه را داراست. این پلیمر حداقل زمان عمر 50 سال تحت فشار و دمای مناسب را دارا می‌باشد.

جرم حجمی یا چگالی پلی‌اتیلن سنگین 944 کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد. بنابراین سپتیک ساخته شده علیرغم برخورداری از استحکام بالا، از وزن فوق العاده کمتری نسبت به بتن برخوردار است. در برخی از پروژه‌ها به دلیل تاکید کارفرما بر تحمل درجه حرارت بالاتر ار 80 درجه سپتیک و مخزن پلی‌اتیلن دوجداره، هلدینگ صنایع برتر نسبت به استفاده از مواد pp اقدام مینماید. این موضوع باعث انحصار گروه ما در تولید مخازن سپتیک پلی‌اتیلن، پلی پروپیلن دوجداره بیهوازی گردیده است.

این مخازن دوجداره تولیدی هلدینگ صنایع برتر قابلیت تحمل بار ترافیکی را دارا بوده و تا عمق 13.5 متر زیر زمین قابل دفن هستند. بازار کشورهای افغانستان، ترکیه، عراق، ارمنستان و آذربایجان هدف اصلی هلدینگ صنایع برتر در تولید این محصول می‌باشد

اجزای سپتیک تانک پلی‌اتیلن دفنی

 • فلنچ ورودی: به عنوان اولین بخش اصلی سپتیک تانک پلی‌اتیلن می‌باشد و شامل لوله ورودی به سپتیک است.
 • مخزن اولیه: این قسمت از مخزن سپتیک به عنوان فعال‌ترین قسمت این مخزن به شمار می‌رود که با استفاده از بافل از قسمت دوم مخزن جدا شده است. این بخش بیشترین حجم مربوط به دستگاه را به خود اختصاص می‌دهد که بصورت تقریبی حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد حجم کل آن را شامل می‌شود.
 • دیوارۀ جداکننده داخلی: این بخش برای جلوگیری از ورود چربی، روغن شناور شده و معلق و همچنین لجن موجود به مخزن دوم یعنی مخزن زلال ساز طراحی و ساخته میشود.
 • مخزن زلال ساز فاضلاب: تعبیه این مخزن برای ذخیره و نگه داری آب زلال شده و عاری از فاضلاب و لجن شناور می‌باشد که تقریباً حدود ۳۰ درصد از حجم مخزن سپتیک تانک را شامل میشود.
 • قسمت مربوط به تهویه هوا: ساخت این بخش برای ایجاد فضای مناسب برای تبادل گازهای تولید شده است. گازهایی که از فرآیندهای بیهوازی فاضلاب به دست می‌آید باید به بیرون از مخزن هدایت شوند. گاز موجود در این قسمت معمولا گاز متان و گاز سولفید هیدروژن است که باید از مخزن خارج شود.
 • قسمت خروجی فاضلاب

ساختار گندانبار

حجم‌های سپتیک تانک پلی‌اتیلن

4 متر مکعب: سپتیک تانک پلی‌اتیلن دوجداره با حجم 4 متر مکعب، از مواد اولیه پتروشیمی امیرکبیر و یا اراک با گرید 100 و یا پلی‌اتیلن گرید 80 (HDPE100) یا (HDPE80) با حجم 4 مترمکعب و با لوله‌های قطر 1 و 1.2 متر تولید میگردد. این مخازن سپتیک دوجداره 4 مترمکعب دارای 4 پایه نگهدارنده، یک لوله ورودی، لوله خروجی، ونت هوا، دیواره میانی (دو قسمته) یک یا دو منهول یا همان دریچه بازدید می‌باشند.

5 مترمکعب: یکی از حجمهای پرمصرف و استاندارد تولید سپتیک پلی‌اتیلن 5 متر مکعبی میباشد. قطر لوله مورد استفاده در این حجم 1.4 متر با طول 3.26 متر است. اما در صورت عدم وجود فضای کافی می‌توان از لوله با قطر 1.2 متر و طول 4.42 در تولید استفاده نمود.

6 مترمکعب: این مخزن سپتیک پلی‌اتیلن دارای قطر 1400 میلیمتر و طول 3900 ملیمتر است. این سپتیک دارای دو دریچه بازدید و دو بافل در ابتدا و انتهای آن، یک ورودی و یک خروجی به قطر دلخواه و یک ونت هوا در بالا بصورت دو قسمته است. قطر بیرون به بیرون این مخزن 1560 میلیمتر می‌باشد.

7 مترمکعب: این مخزن بر طبق اصول با لوله اسپیرال قطر 1.4 متر و طول 4.58 متر بصورت افقی تولید میگردد. اما در صورت درخواست کارفرما به شکل عمودی نیز قابل طراحی و ساخت است.
سپتیک تانک پلی‌اتیلن 7 مترمکعب به طور کلی متقاضی زیادی ندارد. دلیل اصلی آن این است که اکثر اوقات کارفرمایان حجم 10 مترمکعب را ترجیح میدهند. به دلیل اینکه هرچقدر میزان حجم مخزن دست بالاتر گرفته شود کارایی و بازدهی آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

10 متر مکعب: سپتیک تانک دوجداره پلی‌اتیلن با ظرفیت 10 مترمکعب برخلاف حجم 7 متر مکعب متقاضی بسیار بیشتری دارد. این مخزنها می‌توانند با لوله اسپیرال یا کورتیوب و یا کاروگیت تولید شوند. در هر صورت سپتیک 10 متر مکعبی به صورت استاندارد با لوله دوجداره به قطر 1600 میلیمتر و طول 5 متر طراحی و ساخته میشود.

این مخزن سپتیک از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

یک جدا کننده یا بافل میانی، یک ونت برای خروج گاز متان تولید شده، دو عدد دریچه بازدید، 4 عدد پایه از لوله کاروگیت جهت نگهداری آن بصورت تراز، دو عدد عدسی که عموما محدب تولید میگردد. یک عدد ورودی 4 تا 6 اینچ بسته به انتخاب مشتری، یک عدد خروجی با ابعاد برابر با ابعاد ورودی و با اختلاف ارتفاع 5 تا 10 سانتیمتر پایین تر از ورودی از تاج مخزن، و دو عدد منهول.

حجم‌های مختلف سپتیک تانک پلی‌اتیلن
12 مترمکعب: برخلاف حجم 10 متر مکعبی، حجم 12 متر مکعبی طرفداران زیادی ندارد. ضخامت بدنه سپتیک تانک پلی‌اتیلن 12 مترمکعب، به صورت دوجداره، از 6 سانتیمتر تا 14 سانتی متر میتواند متغیر باشد. قطر لوله مورد استفاده در تولید مخزن 12 مترمکعب بنا به نظر مشتری از 1.4 متر آغاز و تا 2 متر بصورت 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.8 تا 2 متر متغیر است.

15 مترمکعب: سپتیک تانک پلی‌اتیلن 15 مترمکعب هلدینگ برتر از مواد اولیه درجه یک پتروشیمی امیرکبیر یا مارون یا جم و یا مواد اولیه پتروشیمی شازند اراک با گرید 80 در جوشها و 100 در بدنه اصلی طراحی و تولید میشود. در حالت پیش فرض این مخازن دارای قطر 1.6 متر و طول 7.5 متر هستند. منظور از حالت پیش فرض یعنی حالتی که هزینه ساخت در کمترین میزان آن خواهد بود.
در شرایطی که محدودیت فضا یا ترافیکی در محل وجود داشته باشد می‌توان سپتیک تانک پلی‌اتیلن 15 مترمکعب را با لوله کاروگیت اسپیرال با قطر 1.8 و طول 5.9 یا قطر 2 و طول 4.77 و قطر 2.5 و طول 4 متر تولید کرد.

سپتیک تانک پلی‌اتیلن 50 مترمکعب: این ظرفیت مخزن سپتیک آماده پلاستیکی در قطرهای 2، 2.2، 2.4، 2.5 و 3 متر و طولهای متناسب تولید می‌شود و ظرفیت تصفیه فاضلاب 60 واحد مسکونی با سرانه 4 نفر، ساختمان اداری با 300 نفر پرسنل بدون ارباب رجوع، مجتمع بین راهی با 20 چشمه سرویس بهداشتی، بیمارستان با 50 تخت بستری و مجتمع تجاری با 60 مغازه را دارد. میزان خاکی که روی دستگاه سپتیک تانک پلی‌اتیلنی می‌توان ریخت از 70 سانتیمتر و بدون فشار آب زیر زمینی آغاز و تا 13 متر و فشار آب زیر زمینی قابل طراحی و تولید در کارخانه می‌باشد.

سپتیک تانک کاروگیت

در صفحه لوله کاروگیت اشاره نمودیم یکی از استفاده‌های لوله‌های کاروگیت ارزان، استفاده از آن بمنظور ساخت سپتیک تانک می‌باشد. مخزن سپتیک کاروگیت، پرکاربردترین مدل سپتیک آماده و پیش ساخته جهان می‌باشد که بصورت دفنی و یردفنی جهت تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سپتیک تانک کاروگیت

دقیقا مطابق با قطر لوله‌های کاروگیت ظرفیت سپتیک تانک کاروگیت می‌تواند از متر 3 مترمکعب تا 120 مترمکعب برای قطر 3.4 و طول 15 ادامه داشته باشد.

قیمت سپتیک کاروگیت از نمونه‌های دیگر بیشتر است، اما بدلیل مزایای بیشماری که این مدل از مخازن دارند امروزه تقاضای بسیار زیادی برای آنها وجود دارد. جهت استعلام قیمت سپتیک تانک کاروگیت با همکاران ما در شرکت هلدینگ برتر تماس بگیرید.

تصفیه فاضلاب، استفاده از مخازن سپتیک یا پکیج؟

دستگاه تصفیه فاضلاب مورد استفاده برای پساب خروجی از مجتمع مسکونی می‌تواند سپتیک تانک و پکیج تصفیه فاضلاب باشد. ولی دستگاه تصفیه مورد استفاده برای تصفیه پساب خروجی از کارخانجات تولید صنایع شیمیایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سپتیک تانک باشد و در عوض می‌تواند پکیج تصفیه فاضلاب و یا پکیج تزریق مواد شیمیایی باشد.

سپتیکها صرفا می‌تواند برای تصفیه فاضلاب مقدماتی فاضلاب خروجی از مجتمعهای مسکونی، اداری، بیمارستان‌ها، قسمت اداری کارخانجات، آشپزخانه‌های کارخانجات و فست فودها و نهایتا تصفیه فاضلاب کمپهای کارگری مورد استفاده قرار گیرد. پکیج‌های تصفیه فاضلاب بر اساس نوع طراحی می‌تواند در تمامی موارد جایگزین خوبی برای انواع مخزنهای سپتیک فاضلاب باشد.

سازنده مخزن سپتیک فاضلاب

پکیج تزریق مواد شیمیایی، چربی گیر های صنعتی اعم از CPI،DAF و نیز برخی از تجهیزات و دستگاه‌های تصفیه فاضلاب هستند که هر یک دارای کاربریهای خاصی در تصفیه فاضلاب هستند.

در نتیجه برای اینکه بتوان تصمیم درستی برای تصفیه فاضلاب گرفت می‌بایست با کارشناس متخصص و با تجربه در زمینه تولید این تجهیزات مشورت نمود. از اینرو ما پیشنهاد می‌نمائیم بعد از جمع آوری اطلاعات کافی در خصوص اینکه فاضلاب خروجی از مجتمع، کارخانه، بیمارستان و… شما دارای چه میزان آلایندگی است؟ چه میزان در روز فاضلاب تولید می‌شود؟ و چه استفاده‌ای از پساب خروجی خواهد شد؟ با تماس با کارشناسان شرکت بتوانید به حل مشکل زیست محیطی که پیش رو دارید اقدام نمائید.

قیمت سپتیک تانک فاضلاب

همان طور که توضیح داده شد به دلیل متنوع بودن محصولات و تغییر مدام قیمت اولیه پلی‌اتیلن امکان ارائه پیشنهاد قیمت سپتیک تانک فاضلاب درون سایت بصورت مدون وجود ندارد.

بطور مثال قیمت مخزن سپتیک دوجداره 20 مترمکعب با لوله پلی‌اتیلن دوجداره با قطر 1.6 متر و 1.8 متر و 2 و 2.5 متر تولید می‌شود. میزان خاکی که روی تاج مخزن می‌آید تعیین کننده مقاومت مکانیکی لازم در تولید آن و انتخاب قطر لوله می‌باشد. لذا قیمت این سیستمها بستگی به پارامترهای زیادی دارد که لازم است با کارشناسان ما تماس بگیرید تا بتوانند شما را راهنمایی کنند.

مهمترین عامل در تعیین قیمت سپتیک فاضلاب میزان خاکی است که روی آن خواهد آمد. چرا که سازه این محصول اعم از پلی‌اتیلن، بتنی آماده و فایبرگلاس و یا حتی بتنی درجا وابستگی کامل به میزان تحمل بار مرده‌ای که از جانب خاک به آن وارد می‌شود.

به عنوان مثالی دیگر مخزن سپتیک پلی‌اتیلن 20 مترمکعب می‌تواند از 8.5 میلیون تومان برای عمق دفن نیم متر خاک تا 23 میلیون تومان برای 13 متر خاک قیمت گذاری گردد. همچنین سپتیک مخصوص مکانی که خاک نرم و سرند شده استفاده شود و دارای زیرسازی بتنی مرتب باشد دارای قیمت کمتری نسبت به گندانباری خواهد بود که در جایی پر از سنگهای تیز و زبر و بدون زیر سازی مورد استفاده قرار میگردد.

خرید سپتیک تانک

جهت راهنمایی برای خرید سپتیک تانک می‌توانید با کارشناسان فروش هلدینگ صنایع برتر تماس بگیرید. برای خرید این مخازن ابتدا باید به ظرفیتهای مختلف، انواع مختلف از لحاظ جنس بدنه، محل نصب، نوع استفاده، قطر ورودی و خروجی‌ها مسلط بود.

مخازن سپتیک دوجداره پلی‌اتیلن تولیدی هلدینگ صنایع برتر قابلیت تحمل بار ترافیکی تا هر وزنی را دارا بوده و تا عمق 13.5 متر زیر زمین قابل دفن هستند. این موضوع به هنگام طراحی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا تقاضا داریم بهنگام استعلام خرید این محصول موضوع میزان ترافیک و حجم خاک روی مخزن حتما بصورت نکته کلیدی مد نظر قرار دهید. این موضوع نیاز است به تولیدکننده جهت طراحی سازه و تولید محصول مناسب اطلاع داده شود.

 

خرید سپتیک تانک

نصب سپتیک تانک پلی‌اتیلن به شکل دفنی

قبل از نصب مخزن بصورت دفنی باید اطمینان داشت که سپتیک تانک پلی‌اتیلنی مورد نظر توانایی تحمل بار خاک اطـراف و سربارهای احتمالی را داشته باشد. در صورتیکه مخزن مقاومت کافی نداشته باشد، به سبب اعمال بارهای وارده دچـار تغییر شکلهای نامناسب شده و باعث شکستگی اتصالات و نشت فاضلاب خواهد شد.

بـا توجـه بـه همین مسئله سپتیک تانک‌های پلی‌اتیلن هلدینگ برتر به گونه‌ای طراحی و ساخته شده اند که توان تحمـل خـاک اطـراف و سربارهای احتمالی (غیر از ترافیک) را دارا هستند. این بدان معنی است که با اطمینان کامل می‌توان آنها را در زیرزمین به شکل دفنی نصـب کرد.

این دستورالعمل نصب بر اساس استانداردهای جهانی و تجربیات شرکتهای بزرگ اروپایی و آمریکایی، طی سالها فعالیت در این زمینه و همچنین تجربیات شرکت در اجـرای پروژه‌های خود تدوین شده است. استفاده از نکات ارائه شده در زیر، به طور حتم کمک زیادی در جهت اجرای صحیح عملیات نصب و بهره برداری این مخازن خواهد داشت. بدیهی است که این دستورالعمل جایگزین استانداردهای نصب مخزن سپتیک  نمیگردد.

سپتیک پلی‌اتیلن دفنی

آماده سازی چاله نصب

از مهمترین مراحل دفن سپتیک زیرزمینی، آماده سازی چاله نصب قبل از قرار دادن مخزن در آن است. در زیر موارد مهم و لازم جهت نصب سپتیک تانک پلی‌اتیلن تولیدی این شرکت، به شکل دفنی و در زیر زمین آورده شده است.

 1. چاله باید فاقد قطعه سنگها و اشیای سخت با ابعاد بزرگ باشد.
 2. شیب کف چاله صفر باشد.
 3. اگر خاک چاله استحکام لازم جهت تحمل وزن مخزن را داشته باشد، خاک مربوطه متراکم می‌شود (بـا تـراکم حدود۹۵ % ) و در غیر اینصورت و یا بالا بودن سطح آب زیرزمینی باید از بتن برای کف چاله استفاده کرد.
 4. در صورت بتن ریزی کف چاله، باید حداقل، پد بتنی به ارتفاع ۱۵ سانتی متر ریخته شود.
 5. ابعاد محدوده آماده سازی شده زیر سپتیک تانک پلی‌اتیلن (چه خاک متراکم شده، چه بتن) از طول و عرض حتما باید حدود 1 متر بزرگتر از ابعاد خود مخزن باشد.
 6. دیواره‌های چاله کمی شیب دار باشند، که به هنگام کار کردن درون چاله خطری از بابت ریـزش خـاک بـه درون چاله وجود نداشته باشد.

در صورت عدم رعایت موارد فوق، خاک زیر مخزن دچار نشست شده و باعث آسیب دیدن دستگاه خواهد شد.

جابجایی صحیح

سپتیک تانکهای پلی‌اتیلن تولیدی هلدینگ برتر با رعایت اصول لازم در کارخانه بارگیری شده و تحویل مشتری میگردند. لذا لازم است هنگام تخلیه بار و همچنین انتقال مخزن به درون چاله و جاسازی آن در چاله حتما مواردی رعایت شود تا مخزن صدمه نبیند.

 1. هنگام بلند کردن مخزن سپتیک از روی وسیله نقلیه، حتما از جا قلابیهای تعبیه شده روی سپتیک و یا کمربندهای پارچه‌ای استفاده گردد.
 2. هنگام برداشتن سپتیک از روی وسیله نقلیه و همچنین موقع انتقال آن به درون چاله همیشـه تعـادل تانک حفـظ گردد.
 3. سپتیک تانک پلی‌اتیلنی ساخت این شرکت اغلب دارای پایه است. لذا برای گذاشتن آن روی زمین یـا جایگذاری درون چالـه باید به آرامی انجام شود تا پایه‌ها صدمه نبینند.

حمل مخزن سپتیک پلی‌اتیلنی

وصل کردن اتصالات

تمام انشعابات ورودی و خروجی مخزن بعد از جایگذاری سپتیک تانک در چاله وصل می‌شوند. البتـه جهت سـهولت در فرآیند خاکریزی و متراکم کردن خاک می‌توان انشعابات را مرحله به مرحله متصل کرد. اما در صورت باز ماندن سر انشعابات در مراحلی از دفن، باید مراقب بود که از جای انشعابات خاک وارد سپتیک نشود.

حتما باید دقت نمود که به صورت یکجا خاک با حجم زیاد روی لوله‌های انشعابات ریخته نشود. حتی برای محافظت بیشتر از این بخشها در هنگام نصب میتوان از آجر و بتن استفاده کرد. این موضوع باعث میشود از وارد آمدن هر گونه فشار به این نواحی جلوگیری شود.

پر کردن محیط اطراف

برای اینکه بتوان اطراف مخزن سپتیک را به راحتی با مواد مناسب پر کرد و عمل متراکم سازی (کمپکت) را انجام داد، حتما دور تا دور سپتیک فضـایی در حـدود نیم متر باید خالی باشد.

نصب سپتیک تانک پلی‌اتیلن

برای پر کردن زیر سپتیک پلی‌اتیلن و اطراف آن می‌توان از مصالح زیر استفاده کرد:

 • شن و ماسه دریت
 • شن نخودی
 • خرده سنگها

نگهداری و بازرسی مخزن سپتیک فاضلاب

هر چند که این سازه ها اغلب به شکل دفنی زیر خاک نصب میشوند، اما به بررسی های فصلی نیاز خواهند داشت. در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره ده است.

بازرسی مخازن سپتیک

بایستی هر ۳-۵ سال مخازن گندانبار را از لحاظ جامدات ته نشین شده بررسی نمود تا در صورتی که نیاز به تخلیه می‌باشد این کار انجام گیرد. بازدید سالیانه از سیستم نیز برای رفع آشغالهایی که به سیستم دفع شده است نیاز می‌باشد.

ملاحظات: نهایت دقت باید در هنگام بازرسی سپتیک تانک صورت گیرد. هرگز نباید تنها و یا با وارد شدن به تانک بازرسی را انجام داد چرا که گازهای سمی که از فرآیندهای تصفیه طبیعی به وجود آمده اند، می‌توانند در طی چند دقیقه باعث مرگ انسان گردند.

اندازه گیری جامدات و کف در مخزن

دو روش غالبا برای اندازه گیری جامدات و لایه کف درون سپتیک تانک فاضلاب به کار می‌رود.

الف) اندازه گیری جامدات با استفاده از یک لوله پلاستیکی شفاف و تو خالی و داخل کردن آن تا رسیدن به کف تانک انجام می‌شود. در هنگام بالا آوردن به دلیل تشکیل مقطعهای مختلف در لوله میتوان مقطع طولی داخل تانک را مشاهده کرد.

ب) برای اندازه گیری لایه کف موجود در سیستم می‌توان از یک قطعه چوب که اندازه ابعاد آن 8cmx8cm می‌باشد استفاده نمود. روش استفاده به این صورت است که چوب را به وسیله طنابی به داخل سیستم وارد کرده و در صورتی که چوب از لایه کف عبور کند طناب به راحتی جابه جا می‌شود. بعد به طور آهسته شروع به بالا کشیدن طناب کنید.

در صورتی که نیروی مناسبی صرف این عمل شود، چوب در مرحله بالا آمدن، در هنگامی که به لایه پایین برسد از خود مقاومتی را نشان می‌دهد. در این مرحله می‌توان با علامت گذاری در روی طناب و سپس خارج کردن چوب از داخل سپتیک تانک، مقدار ارتفاع علامت گذاری شده تا سطح چوب را که بیانگر لایه پایین می‌باشد، اندازه گرفت. به طور معمول در صورتی که ارتفاع لایه کف روی سطح مایع در ورودی cm8 شود، باید با عمل پمپاژ از تانک خارج شود.

حجم سپتیک تانک

در صورتی که میزان جریان ورودی به مخزن سپتیک فاضلاب به حالت پیک برسد، امکان شناور شدن جامدات معلق ته نشین شده فراهم می‌شود که خود باعث اختلال هم در عملکرد سیستم و همچنین باعث بسته شدن مجرای لوله‌های تراوشی که فاضلاب را به زمین تزریق میکنند، می‌شود.

برای جلوگیری از این مشکل راهکارهای زیر میتواند بهبود بخش باشد:

 1.  مصرف حجم کمتری از آب در صورت امکان، مثلا تنظیم فلاش تانک توالتها برای مصرف کمتر از ۶ لیتر برای هر بار کشیدن سیفون.
 2. برنامه ریزی برای تنظیم حجم فاضلاب تولیدی در تمامی روزها، مثلا در بیمارستانها تمامی لباسها در یک روز شسته نشود.
 3. استفاده از دوشهای با مخزن کم.
 4. تعمیر نشت شیرهای خروجی و توالتها.

عمل تخلیه تانک در صورتی انجام میگیرد که ارتفاع لایه کف شناور در خروجی ۸ سانتی متر باشد. در موقع تمیز کردن نباید مواد شیمیایی خطرناک و یا مواد شیمیایی آلی محلول و یا ترکیبات نفتی را برای چربی زدایی و یا باز کردن گرفتگی در سیستم استفاده نمود.

کنترل زائدات وارد شده به سپتیک فاضلاب

به علت اینکه سیستم سپتیک تانک یک روش تصفیه بیولوژیکی بی هوازی است نباید مواد شیمیایی خطرناک و حتی مواد شوینده‌های قوی همچون وایتکس به داخل آن راه پیدا کند. این مواد باعث از بین رفتن باکتریهایی که عمل تصفیه را انجام می‌دهد می‌شود.

به علاوه گریس، چربی پخت و پز و سایر موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی نیستند نیز نباید به این مخازن وارد شوند. سیستم نباید برای تصفیه این مواد طراحی شود چرا که باعث گرفتگی در اجزای مختلف مخزن سپتیک  می‌شوند. پاک کننده‌هایی که در منزل به کار میروند نیز باید طوری وارد سیستم شوند که بر سیستم اثر منفی نگذارند. همچنین نباید هیچگاه درخت یا بوته‌ای در اطراف مخازن سپتیک فاضلاب کاشت شود. زیرا ریشه انها باعث آسیب رساندن به سیستم زهکشی پساب خروجی شده و همچنین امکان ورود آن به سپتیک و کاهش حجم و گرفتگی در ورودی و خروجی سیستم را باعث می‌شود.

البته در خصوص سپتیک تانک پلی‌اتیلن رعایت بسیاری از این موارد ضروری نخواهد بود. چرا که مدل پلی‌اتیلن، مخصوصا مدل پلی‌اتیلن دوجداره، بدلیل ضخامت بدنه بسیار بالا امکان نفوذ هیچ گونه ریشه درخت و یا بصورت معکوس یعنی نفوذ پساب فاضلاب به داخل مخزن امکان پذیر نیست.

در جدول زیر فاصله استاندارد بین مخازن سپتیک و منابع مختلف آب بهداشتی و کشاورزی بیان شده است.

حجم گندانبار

مزایای سپتیک تانک‌ پیش ساخته دو جداره پلی‌اتیلن

مزایای سپتیک تانک پلی‌اتیلن به صورت خلاصه در زیر آورده شده است.

 1. سیستم آماده و پیش ساخته
 2. تصفیه دائم
 3. آب بندی کامل
 4. داشتن محیطی سالم و بهداشتی
 5. عدم صدمه در حوادثی مانند زلزله
 6. قابل تولید در در ظرفیت‌های ۲ تا 100 مترمکعب و شکل آنها بصورت استوانه افقی است.
 7. استحکام بسیار بالای جداره و امکان مدفون کردن آنها
 8. مقاومت بسیاربالا در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
 9. سهولت و سرعت در نصب به سبب وزن کم
 10. قابلیت ساخت آنها در ابعاد دلخواه
 11. دارا بودن پوشش ضد UV

البته مزایای هر یک از انواع سپتیک تانک باعث شده که با توجه به ملاحظات و شرایط محل اجرا از سپتیک تانک پلاستیکی بجای بتنی استفاده شود. شکل مخازن سپتیک از جنس پلی‌اتیلن بصورت استوانه افقی و در برخی موارد عمودی است. در سپتیک تانک عمودی استفاده از دیواره میانی متداول نیست. در عوض در سیستم عمودی استفاده از دو لوله بلند زانویی شکل اجازه فرار مواد معلق درون مخزن را نمیدهد.

معایب مخازن سپتیک فاضلاب

 1. ایجاد بوهای آزار دهنده در اطراف سیستم و یا داخل منازل در صورت عدم استفاده از ونت خروج گاز متان.
 2. نرم شدن خاک در اطراف سپتیک تانک در صورت استفاده از مدل بتنی. البته در صورت استفاده از نوع پلی‌اتیلن این عیب برطرف خواهد شد.
 3. رشد سریع علف‌های هرز در اطراف سیستم سپتیک بتنی که مجددا در صورت استفاده از سپتیک پلی‌اتیلن این مشکل برطرف می‌شود.
 4. آزمایشها نشان داده که در چاه‌های آب اطراف سپتیک باکتری وجود دارد.
 5. صدای ناشی از ریختن فاضلاب به داخل مخازن که برای مرتفع کردن این مشکل حتما باید فاصله‌ای 5 متری بین ساختمان و مخزن ایجاد گردد.

محاسبه حجم سپتیک تانک

اندازه سپتیک تانک یک پارامتر حیاتی برای کارآمدی و کارایی یک سیستم تصفیه فاضلاب در محل مورد نظر است. به عنوان یک مالک خانه که به دنبال نصب سیستم تصفیه فاضلاب در خانه است، ممکن است بپرسید “به چه حجمی از مخزن سپتیک نیاز دارم؟” یا “چگونه تعیین کنم که چه مقدار فاضلاب باید تصفیه شود؟” از آنجایی که اغلب این ملک‌ها به سیستم فاضلاب شهری متصل نیستند، سپتیک تانک باید اندازه مناسبی داشته باشد تا تمام خروجی فاضلاب مورد انتظار ملک را مدیریت کند.

نکته مهم در تولید سپتیک تانک آگاهی تولیدکننده از شرایط استفاده خریدار می‌باشد. بعنوان مثال چنانچه بار ترافیکی روی یک مخزن سپتیک وجود داشته باشد نوع متریال و میزان پلی‌اتیلن مورد استفاده در ساخت محصول با زمانی که این شرایط وجود ندارد متفاوت خواهد بود.

حجم سپتیک تانک

همانطور که گفته شد دستگاه سپتیک تانک به منظور پیش تصفیه فاضلاب انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین هدف از نصب آن حذف حدود 30 الی 50 درصد بار آلودگی فاضلاب است. چون در این سیستم شرایط بیهوازی برقرار است که منجر به تولید مواد اسیدی و کاهش pH فاضلاب میگردد و کاهش pH فاضلاب مانع از فعالیت میکروارگانیسمها و تجزیه بیشتر فاضلاب میگردد. بنابراین زمان ماند خیلی زیاد، کمک چندانی به کاهش بار آلودگی فاضلاب در آن نخواهد کرد. معمولاً زمان ماند حدود 5 ساعت در این مخازن باعث تکمیل شدن فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیسمها می‌شود. ولی بخاطر ته نشینی بهتر معمولاً زمان ماند 24 ساعت جهت حساب ظرفیت فاضلاب در سپتیک تانک لحاظ میگردد.

بنابراین جهت برآورد ظرفیت سپتیک تانک فاضلاب نیاز است تا میزان تولید 24 ساعته فاضلاب را بدانیم. به عنوان مثال در یک واحد مسکونی که بطور متوسط 4 نفر سکونت دارند و میانگین سرانه تولید فاضلاب 150 لیتر می‌باشد، کل فاضلاب تولیدی در یک شبانه روز حدود 600 لیتر می‌باشد. حداقل گنجایش پیشنهادی جهت ساخت مخازن سپتیک برای تصفیه و ته نشینی بهتر مواد جامد حدود 2 مترمکعب می‌باشد. بنابراین میزان اندازه محاسبه شده هر چقدر که باشد با 2 متر مکعب جمع می‌شود و گنجایش نهایی حاصل جمع این دو عدد می‌باشد. مثلاً در مورد یک خانواده 4 نفره که میزان تولید فاضلاب 600 لیتر در شبانه روز می‌باشد بهتر است از یک مخزن سپتیک به ظرفیت حدود 2000 الی 3000 لیتر استفاده شود.

میزان سرانه فاضلاب تولیدی در اماکن مختلف نظیر رستورانها، پارکها و اماکن تفریحی، ادارات و سازمانها، مراکز تجاری، مدارس و مراکز آموزشی، اماکن ورزشی و …. در کتابهای مرجع به صورت حداقل و حداکثر و میانگین، ذکر شده است. در صورت نیاز به برآورد دقیق گنجایش این دستگاه می‌توانید با کارشناسان شرکت صنایع هلدینگ برتر تماس بگیرید.

هر استان در ایران مجموعه‌ای از الزامات خاص خود را برای سیستمهای مدیریت فاضلاب مشخص نموده است. این شرکت‌های تولید و فروش سپتیک تانک از بیشترین حجم مورد انتظار جریان فاضلاب روزانه خانوار به عنوان عامل اصلی برای اندازه گیری حجم استفاده می‌کنند. در بسیاری از موارد در هر روش محاسبه، حداقل اندازه / ظرفیت تانک سپتیک (تقریباً 4000 لیتر) می‌باشد که هر سیستم سپتیک فاضلاب باید رعایت کند.

سپتیک تانک بتنی

مراحل محاسبه حجم مخزن سپتیک

یک سپتیک تانک شامل یک یا چند مخزن از جنس بتن یا پلاستیک است که حجم آن می‌تواند چیزی در حدود 4000 تا 7500 لیتر (1000 تا 2000 گالن) باشد که مجموع این حجم گاهی به درخواست مشتری بالای صد مترمکعب نیز می‌رسد.. برای محاسبه حجم مخزن سپتیک اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز در ساختمان ضروری است.

حجم مخزن های سپتیک بر حسب مقدار فاضلاب تخلیه شده در آن متفاوت و بشرح زیر است:

 • اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز تا ۲ متر مکعب باشد، حجم تانک ۳ متر مکعب منظور می شود.
 • اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ متر مکعب باشد، حجم تانک ۱٫۵ برابر حجم فاضلاب محاسبه می گردد.
 • اگر حجم فاضلاب ۶ تا ۶۰ متر مکعب باشد حداقل حجم تانک مطابق رابطه زیر بدست می آید :

V=4500+0.78Q کیو(Q) معادل مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز وی(V) معادل است با حداقل حجم سپتیک

یکی دیگر از روشهای مختلف تعیین اندازه سپتیک تانک، استفاده از جدول کتاب متکاف در خصوص تصفیه فاضلاب است که ذیلا به آن اشاره خواهد شد .

محاسبات سپتیک تانک

مراحل زیر برای محاسبه حجم مخزن سپتیک شما بر اساس مقررات سیستم مدیریت فاضلاب توصیه می‌شود و ممکن است کمی با الزامات حوزه‌های مختلف محل سکونت فعلی شما متفاوت باشد.

توجه: این روش فقط برای خانه‌هایی با میزان فاضلاب روزانه کمتر از 10000 لیتر اعمال می‌شود البته این روش اصلی برای محاسبه میزان حجم فاضلاب نیست و اگر در محاسبه حجم سپتیک تانک موردنظر خود مشکل داشتید، می‌توانید با کارشناسان شرکت هلدینگ صنایع برتر در ارتباط باشید.

 • مرحله 1: اوج میزان فاضلاب روزانه خانوار خود را تعیین کنید. اوج جریان روزانه فاضلاب خانوار باید بر اساس حداکثر میزان محاسبه شود. حداکثر فاضلاب بر اساس 2 نفر در هر اتاق خواب در خانوارهای دارای 2 اتاق خواب یا کمتر و 1.5 نفر در هر اتاق خواب برای خانوارهای دارای 3 اتاق خواب یا بیشتر محاسبه می‌شود. بالاترین حجم فاضلاب روزانه برای هر فرد 341 لیتر در نظر گرفته شده است. برای یک خانوار معمولی 2 خوابه، اوج میزان فاضلاب تولیدی روزانه را می‌توان 1364 لیتر محاسبه کرد.
 • مرحله 2: حداقل ظرفیت سپتیک تانک را تعیین کنید. حداکثر میزان فاضلاب روزانه را در 1.4 ضرب کنید تا حداقل ظرفیت کاری محفظه ته نشینی (سپتیک) بدست آید. البته اگر عدد بدست آمده کمتر از 2250 لیتر باشد از این عدد استفاده کنید. اوج میزان فاضلاب روزانه را در 0.2 ضرب کنید تا حداقل ظرفیت کاری محفظه کنترل (پساب) محاسبه گردد. در صورتی که 340 لیتر بیشتر از عدد شما باشد، از این عدد استفاده کنید.
 • مرحله 3: حداقل ظرفیت کاری دو محفظه را جمع کنید تا حداقل اندازه مخزن سپتیک (در مقیاس حجم) را بدست آورید. از آنجایی که حداقل ظرفیت کاری محاسبه شده به ترتیب 1910 لیتر و 273 لیتر برای محفظه‌های ته نشینی و کنترل کمتر از حداقل مقدار تعیین شده توسط مقررات سازمان‌ها است، حداقل ظرفیت کاری سپتیک تانک 2590 لیتر (2250 + 340) است.

خرید سپتیک تانک

ملاحظات مهم برای انتخاب حجم سپتیک تانک

“ظرفیت کاری” یک مخزن سپتیک به ظرفیت قابل استفاده آن مخزن اشاره دارد. طبق استاندارد جهانی هر سپتیک تانک باید دارای مقداری فضای خالی باشد که معادل حداقل 10 درصد از ظرفیت حجمی مخزن است. مراقب باشید که برخی از سازندگان تانک 10 درصد فضای هوا را در ظرفیت اعلامی حجم مخزن خود بیان می‌کنند.

اندازه مخزن سپتیک یک روند حیاتی برای یک سیستم مدیریت فاضلاب پایدار در محل است. اگرچه هر شرکت محاسبات خاص خود را برای سیستمهای مدیریت فاضلاب دارد، اما همه آنها به طور کلی از دستورالعمل مشابهی برای انتخاب حجم سپتیک تانک پیروی می‌کنند.

مراحلی که در اینجا ارائه کرده‌ایم دستورالعمل‌های ساده‌ای بر اساس روش‌های اعلامی شرکت‌های آمریکایی است و ممکن است با روش شرکت‌های محلی شما متفاوت باشند. البته در محاسبه حجم سپتیک تانک بی‌شک تعداد نفرات اصلی‌ترین پارامتر به شمار می‌آید و در صورتی که قصد خرید سپتیک تانک برای پروژه خود دارید، بهتر است این کار را به کارشناسان هلدینگ صنایع برتر بسپرید زیرا که علاوه بر اعدام و ارقام، استفاده از تجربه نیز بسیار مهم است. برای مثال حجم سپتیک تانک به کارگرفته شده برای 4 نفر در استان‌های شمالی کشور با حجم همین مدل سپتیک تانک در شهر‌های غربی ایران متفاوت است.

ابعاد استاندارد سپتیک تانک فاضلاب : برای بدست آوردن حجم سپتیک تانک همان طور که میدانیم از فرمول محاسبه حجم استوانه استفاده می کنیم که بدین گونه است : حجم = عدد پی * شعاع به توان دو * طول یا همان ارتفاع (V = π r 2 h)

لذا با در نظر گرفتن حجم مورد نظر شما ابعاد استاندارد که همان طول و شعاع خواهد بود برای شما بدست می اید . اما در این محاسبه هر شعاعی را نمی توانید وارد کنید چرا که یک سری اندازه های استاندارد در طراحی سپتیک تانک باید رعایت شود .

به عنوان مثال نمی توان برای حجم 50 متر مکعب شعا یک متر در نظر گرفت چرا که منجر به افزایش غیر معمول طول سپتیک تانک می شود در حدود 16 متر طول !!! که خارج از منطق می باشد. اما در شرایط خاص با توجه به نیاز مشتری می توان اندازه مورد دلخواه مشتری را تولید کرد این بحث جداگانه ایی است.

شاید علاقمند باشید علاوه بر نحوه محاسبه ظرفیت و انتخاب ابعاد در سپتیک تانک پلی اتیلن در مورد سپتیک تانک فایبرگلاس هم بیشتر بدانید.

ولی ابعاد استاندارد سپتیک تانک فاضلاب شرکت هلدینگ صنایع برتر به شرح زیر می باشد:

ابعاد سپتیک تانک

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 9 میانگین: 4.6]

2 دیگاه

 1. نامی گفت:

  سلام نامی هستم از مراوه تپه . ما یک دامداری داریم توش 4000 گاو پرورش داده میشه البته روزها میرن ایام تابستون چراگاه و شب ها میان دامداری.
  چه سپتیکی ما باید بزاریم برای فاضلاب این دامداری. بغلش هم کشتارگاه داریم البته هفته ای 10 تا گاو ذبه می کنیم . ار ممکنه بفرمائید سپتیک تانک کستارگاه و دامداری ما چقدر باید باشه و قیمتش رو هم بیزحمت بفرمائید.

 2. هلدینگ صنایع برتر گفت:

  سلام جناب نامی
  طراحی و تولید سپتیک تانک کشتارگاه کار تخصصی هستش . باید بیشتر با بحث کنیم . لطفا با شماره های شرکت تماس بگیرید حتی شاید نیاز باشه شما از پکیج تصفیه فاضلاب استفاده کنید.