menu
هلدینگ برتر
پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب در اولین تقسیم بندی به دو دسته تقسیم میشود :

1- پکیج تصفیه فاضلاب هوازی که خروجی این پکیج قابل استفاده بمنظور شستشوی محوطه ، آبیاری درختان ، شستشوی ماشین ها و … می باشد . در حقیقت خروجی پکیج تصفیه فاضلاب هوازی کاملا بی بو و بی رنگ می باشد.

2- پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی یا تصفیه فاضلاب به روش بیوراکتور که خروجی این نوع پکیج تصفیه فاضلاب دارای رنگ و بو می باشد و باید حتما به چاه جذبی هدایت گردد ولی تمامی استانداردهای محیط زیست را برای جذب درون چاه احراز می نماید.

توضیحی مختصر در خصوص پکیج تصفیه فاضلاب پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی پکیج فلزی و پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب انسانی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی , پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی , پکیج فلزی و پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب انسانی، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب هوازی روشهای مختلفی دارد که مهمترین روشهای تصفیه فاضلاب را ذیلا تشریح خواهیم نمود :

1- تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

2- تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

راکتور بافلدار بی هوازی (ABR) نوعی از راکتورهای بی هوازی تصفیه فاضلاب با سرعت بالاست که در آن فاضلاب با عبور از از میان تعدادی اتاقک به صورت پایین رونده و بالا رونده ، تصفیه می گردد . هر اتاقک از دو بخش پایین رونده و بالا رونده تشکیل شده که معمولا حجم و عرض بخش بالارونده 3 برابر بخش پایین رونده منظور می گردد . به دلیل ویژگی های هیدرولیکی خاص این نوع راکتور ، زمان ماند جامدات در راکتور (SRT) بیشتر از زمان ماند هیدرولیکی (HRT) آن است . به عبارت دیگر ویژگی خاص هیدرولیکی سامانه باعث جداسازی زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند جامدات شده و به این طریق تصفیه فاضلاب بهتر با زمان ماند کمتر حاصل می گردد . بدلیل تقسیم این راکتور به اتاقک های مجزا ، سامانه توانایی زیادی در مقابله با شوک های آلی و هیدرولیکی دارد و می توان گفت حساسیت این سیستم به تغییرات بسیار کمتر از دیگر سیستم های بی هوازی مشابه است . برای افزایش بازدهی این سامانه و تصفیه فاضلاب بیشتر ، اخیرا تغییراتی در این سامانه داده شده است که از آن جمله می توان به قرارگیری مدیا در بخش بالارونده راکتور اشاره کرد که برای جلوگیری از فرار لجن و نیز افزایش تماس بیولوژیکی و متعاقب آن افزایش بازده تصفیه  فاضلاب بکار می رود .

تصفیه فاضلاب

خلاصه عملکرد پکیج تصفیه فاضلاب در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال همراه با هوادهی گسترده
اگر توده سلولی برای مدت طولانی در سیستم بماند، حدود 18 تا 30 روز (هوادهی گسترده)، و بار آلودگی ورودی همانند سیستم لجن فعال متداول باشد، مواد غذایی در دسترس میکروارگانیسم ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . غلظت توده سلولی خیلی بیشتر از سیستم لجن فعال متداول خواهد بود و حجم مخزن هوادهی خیلی بیشتر خواهد بود، طوریکه زمان ماند فاضلاب 16 تا 24 ساعت خواهد شد. بنابراین بار آلی نسبت به حجم مخزن و توده سلولی بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. بنابراین میکروارگانیسم ها برای بقاء، شروع به مصرف متابولیت های ترشح شده توسط خود می کنند. این فرآورده های آلی سلولی طی فرآیند تنفس، به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شوند. این فرآیند باعث تثبیت هوازی توده سلولی در مخزن هوادهی می شود. درحالیکه فرآیند تثبیت توده سلولی در سیستم لجن فعال متداول جداگانه صورت می گیرد (در هاضم لجن و تاسیسات مربوط به هضم بیهوازی لجن مازاد)، در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده هضم لجن در مخزن هوادهی و تحت شرایط هوازی صورت می پذیرد. مصرف اکسیژن مازاد جهت تثبیت لجن (تنفس درون سلولی) باعث افزایش هوادهی نسبت به روش لجن فعال متداول و مصرف مواد آلی موجود در جریان فاضلاب (تنفس برون سلولی) می گردد.
چون در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده تجهیزات اضافی جهت هضم لجن وجود ندارد، بنابراین از تولید گونه های دیگر لجن پرهیز می شود زیرا تولید هر گونه لجن دیگر، نیاز به تجهیزات اضافی جهت هضم خواهد داشت. به این دلیل معمولا در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، حوضچه ته نشینی اولیه وجود ندارد تا از تولید لجنی که نیاز به هضم دارد، پرهیز شود. به این ترتیب، فرآیند تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده بسیار ساده تر می شود چون حوضچه ته نشینی اولیه و تاسیسات هضم لجن از این فرآیند حذف می گردد .

پیامد این ساده سازی فرآیند، مصرف انرژی بیشتر جهت هوادهی می باشد زیرا لجن بصورت هوازی در مخزن هوادهی تثبیت می گردد. از طرف دیگر، کاهش مواد غذایی در دسترس میکروارگانیسم ها و مصرف کامل آن توسط توده سلولی باعث افزایش چشمگیری در راندمان زدایش بار آلودگی فاضلاب (BOD) می گردد.

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی : تأمین ایستگاه های پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی قابل اعتماد و پایدار برای توسعه مسکن حیاتی است که قادر به اتصال به زهکشی اصلی نیست . سیستم های تصفیه فاضلاب های مسکونی برای تحولات جدید مسکن نیز باید درازمدت قابل کنترل و پایدار باشند ، هم از لحاظ بهره برداری و نگهداری ، و هم در کاهش اثرات زیست محیطی .

در انتها باید متذکر شد که راندمان هر سیستم تصفیه فاضلاب بستگی بسیار زیادی به فرآیند جداسازی لجن از جریان فاضلاب در مخزن ته نشینی نهایی دارد. در صورت عملکرد ناقص سیستم ته نشینی و انتقال مواد جامد به جریان پساب خروجی، علیرغم راندمان مناسب سیستم هوادهی، افزایش قابل ملاحظه ای در بار آلودگی پساب اتفاق خواهد افتاد.

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب : هلدینگ صنایع برتر به طور دقیق دیدگاه خود را از حفاظت از محیط زیست با ارائه فاضلاب قابل اعتماد و سیستم های تصفیه فاضلاب برای تحول مسکن برآورده می کند . سیستم های تصفیه فاضلاب ما با کیفیت طراحی شده اند که باعث رد پای نصب ، تاثیر بصری کم و سرویس آسان می شود .

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی » با توسعه شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین ، نیاز به احداث مجتمع های مسکونی بیش از پیش نمود پیدا کرد .
یکی از مهم ترین موارد استفاده از آب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب , تامین آب فلاش تانک ها , تامین آب و آبیاری فضای سبز هتل , آپارتمان ها و بیمارستان ها و … می باشد . ( پکیج تصفیه فاضلاب )
ساخت بیمارستان های بزرگ تر و هتل ها از دیگر نیازهای این توسعه جمعیت می باشد. بحران هایی که در صورت عدم چاره اندیشی در آینده، بشریت با آن روبرو خواهد بود، بحران غذا، آب، آموزش، اشتغال، بهداشت و … خواهد بود . : پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی
در ایران بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد ، روزانه شاهد مطرح شدن بحث هایی منجمله افزایش قیمت حامل های انرژی و آب می باشیم . نظر به اینکه بهای تمام شده این اقلام با قیمت فروش آنها در حال حاضر تفاوت چشمگیری دارد ، بکار گیری روش های بازیافت را روز به روز مقرون به صرفه تر می نماید .

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی : فاضلاب های خانگی ( Domestic wastewater) خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه ی آب در شهرها تغییر می کند. رنگ فاضلاب – رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده ی عمر آن است. (فاضلاب تازه :خاکستری ، فاضلاب کهنه : تیره و سیاه ) بوی فاضلاب- ناشی از گازهای است که در اثر متلاشی شدن مواد آلی بوجود می آید . بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز H2S می باشد.(گاز هیدروژن سولفوره : فعالیت باکتری های بی هوازی ، گاز کربنیک : مهمترین گازی است که از کار باکتری های هوازی تولید می شود.) درجه ی اسیدی – فاضلاب های خانگی خالص و تازه معمولا حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند . با شروع عمل گندیدگی درجه ی اسیدی فاضلاب کاهش می یابد. ( افزایش دما : افزایش سرعت عمل گندیدن) دمای فاضلاب- به علت فعالیت باکتری های آن، درجه ی گرمای فاضلاب معمولا بیشتر از درجه ی گرمای آب در همان محیط است . مواد خارجی در فاضلاب – مقدار مواد خارجی آن در حدود 0.1 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد.، که نزدیک به نیمی از آنرا موادآلی و بقیه آنرا مواد معدنی تشکیل می دهد. وزن مخصوص فاضلاب – در حدود 0.99 تن بر متر مکعب است . ( پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی )

بلوئرهای مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی هلدینگ صنایع برتر عموما متعلق به کشور آلمان و یا معادلهای آن در سایر کشورهای اروپای غربی می باشد .

تصفیه فاضلاب بیمارستان و هتل

تصفیه فاضلاب بیمارستان و هتل : به طورکلی روشهای تصفیه فاضلاب را میتوان به 3 دسته اصلی فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم کرد . به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روش های گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه انچام دهد . به همین دلیل در بیشتر موارد لازم است که ترکیبی از روش های فوق استفاده شود . واحدهای تصفیه فاضلاب بر مبنای اصول کار یک یا ترکیبی از روش های به کار گرفته شده به منظور انجام عملیاتی خاص طراحی می گردند . بر اساس روش های استفاده شده ، روش های تصفیه فاضلاب عموماً به دو دسته واحدهای عملیاتی و واحدهای فرآیندی تقسیم می گردند .

نحوه نصب پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن :

در جهان حاضر موضوع دفع و دور کردن بهداشتی فاضلاب خانگی یکی از مسائل مهم زیست محیطی مطرح است . بنابراین سازمان بهداشت جهانی همواره تاکید می کند که لوله کشی آب شهری هنگامی اهمیت و ارزش اصلی خود را دارد که در کنار آن شبکه جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب نیز وجود داشته باشد .

تصفیه فاضلاب ، پکیج تصفیه فاضلاب ، قیمت تصفیه فاضلاب ، تصفیه فاضلاب صنعتی
ارسال به سراسر ایران :
ارسال پکیج تصفیه فاضلاب به مشهد ، پکیج تصفیه فاضلاب تبریز ، اصفهان ، ارومیه ، آمل ، قزوین ، زنجان ، پکیج تصفیه فاضلاب کرمانشاه ، پکیج تصفیه فاضلاب در سیستان ، پکیج تصفیه فاضلاب البرز ، اهواز ، بندر عباس ، پکیج تصفیه فاضلاب کرج ، قم ، اراک ، پکیج تصفیه فاضلاب یزد ساری زاهدان گرگان پکیج تصفیه فاضلاب سنندج همدان , خرم آباد پکیج تصفیه فاضلاب بروجرد کاشان و بندر انزلی ، پکیج تصفیه فاضلاب رامسر ، آبادان ، شهر کرد . پکیج تصفیه فاضلاب لاهیجان ، دزفول ، اردبیل ، پکیج تصفیه فاضلاب یاسوج بابلسر بوشهر سبزوار بجنورد بم ، خوی ، مهاباد ، پکیج تصفیه فاضلاب مراغه پکیج تصفیه فاضلاب ایلام بیرجند

دریافت نسخه pdf : پکیج تصفیه فاضلاب

گالری تصاویر پکیج تصفیه فاضلاب :

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی

پیشنهاد به شما

مخزن اسید | قیمت مخزن اسید سولفوریک

لوله کاروگیت , قیمت لوله کاروگیت

مخزن آب زیرزمینی

سپتیک تانک پلی اتیلن | قیمت مخزن سپتیک پلی اتیلن