menu
هلدینگ برتر
سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب در واقع اولین و ساده ترین و همچنین پرکاربردترین وسیله در تجزیه فاضلاب یا تصفیه فاضلاب می باشد. در واقع از طریق سپتیک تانک فاضلاب بار آلودگی پساب خروجی از ساختمان ها تا 55 درصد کاهش یافته و آماده ریختن در چاه جذبی به نحوی که سوراخهای چاه گرفته نشود، می گردد .

به طور کلی تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک فاضلاب به طور ناقص انجام می گیرد و اصولا برای جمعیت محدودی مورد استفاده قرار میگیرد . این تصفیه فاضلاب ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسانتر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه فاضلاب ناقص می باشد .

در حقیقت با سپتیک تانک فاضلاب فقط مرحله اول تصفیه فاضلاب از مراحل سه گانه تصفیه فاضلاب پیشرفته انجام میگیرد .
سپتیک تانک فاضلاب بدون دیوایدر (تک مخزنه) از نظر کار خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف انبار به علت تعفن و تولید گازها همراه این گاز به سطح فاضلاب در انباره آمده و موجب اختلال در کار سپتیک تانک فاضلاب می شود. همچنین ممکن است این مواد همراه فاضلاب بیرون آید.
از جمله مشکلاتی که در جمع آوری فاضلاب خام در سطح روستاها وجود دارد عدم جریان کافی فاضلاب در لوله های فاضلاب می باشد. این مسأله باعث می شود سرعت کافی در لوله ها بوجود نیامده و به علت کم بودن سرعت فاضلاب، مواد معلق در لوله رسوب و سیستم از کار بیفتد.

مخزن سپتیک تانک فاضلاب

مخزن سپتیک فاضلاب یکی از پرکاربردترین تجهیزات در زمینه تاسیسات تصفیه فاضلاب در جهان است. تانک سپتیک فاضلاب یا مخزن سپتیک فاضلاب دارای یک انباره جهت نگهداری و انباشت فاضلاب جامد درون خود می باشد. وظیفه انباره در سپتیک تانک فاضلاب آماده نمودن محیط برای رشد باکتری های بی هوازی بمنظور تجزیه فاضلاب جامد و تبدیل آنها به مایع می باشد. فاضلاب ورودی به سپتیک تانک اصولا دارای مواد جامد می باشد ولی پساب خروجی از سپتیک تانک تماما به مایع تبدیل می گردد .

به دلیل نقطه ضعف سیستم های جمع آوری فاضلاب بوده که تصمیم به جمع آوری فاضلاب ته نشین شده از طریق مخازن سپتیک تانک فاضلاب گردیده است .

پساب خروجی از مخزن فاضلاب که مواد معلق خود را در مخزن فاضلاب از دست داده است قادر خواهد بود با سرعت و شیب کمتری بدون مشکل در فاضلابروها جریان یابد. قابل توجه است که فاضلابروی ساختمان که عمل جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن را تا مخزن سپتیک تانک فاضلاب عهده دار است بر اساس فاضلابروهای متداول طراحی می شوند بنابراین لازم است که به مسأله حداقل سرعت و شیب در این فاضلابروها دقت شود. در صورتی که بتوان به حل این مسأله فائق شد و از طرفی بتوان موقعیت مخزن سپتیک تانک فاضلاب را طوری انتخاب نمود که چند خانه را با هم سرویس دهد می توان فاضلاب چند خانه را جمع آوری و به مخزن سپتیک تانک فاضلاب انتقال داد .

سپتیک تانک فاضلاب برای مناطقی که جنس زمین غیر قابل نفوذ باشد و نتوان از چاههای جاذب سود جست و برای منازل و مؤسساتی که در نواحی روستایی و یا دور از دسترس شبکه های جمع آوری فاضلاب قرار دارند، می تواند یک روش قابل قبول تصفیه فاضلاب باشد .

سپتیک تانک فاضلاب در واقع یک مخزن ته نشینی کوچک می باشد که به دلیل زمان ماند طولانی، فاضلاب در آن تحت تاثیر باکتریهای غیر هوازی به حالت معلق در می آید. سرپوشیده نمودن سپتیک تانک فاضلاب به منظور جلوگیری از مزاحمت بوی نامطبوع می باشد.

نظر به اهمیتی که مخزن سپتیک تانک فاضلاب در کاهش آلودگی و مواد آلی فاضلاب دارد، اغلب به عنوان یک راه حل موقت دفع فاضلاب بکار می رود. در این روش، کلیه فاضلاب منزل بوسیله فاضلابرو ساختمان وارد مخزن سپتیک تانک فاضلاب می گردد. فعل و انفعالاتی که در مخزن سپتیک تانک فاضلاب صورت می گیرد عبارتست از پالایش ابتدایی فاضلاب که همان ته نشینی است، حتماً موادی که در مخزن ته نشین و یا رونشین می شوند مراحلی از تصفیه را می گذرانند که درباره آن نیز مختصری گفتگو خواهد شد.

نحوه طراحی سپتیک تانک فاضلاب

مخزن سپتیک تانک فاضلاب به نحوی طراحی می شود که فاضلاب ورودی به آن تقریباً‌ بین یک تا سه روز باقی می ماند در مدت مذکور مواد معلق بالنصبه سنگین فاضلاب به صورت لجن در کف مخزن ته نشین شده و بیشتر مواد معلق سبک و از جمله روغن و چربی به تدریج به شکل کف غلیظی در سطح مایع شناور می گردد. وقتی که مقدار فاضلاب وارد مخزن می شود به اندازه هم حجم آن پساب از لوله خروجی دفع می شود.
لجن ته نشین شده در کف مخزن در اثر فعالیت باکتریهای غیر هوازی تجزیه گردیده و ایجاد گاز می نماید. نتیجه فعل و انفعالات مزبور، کاهش قابل ملاحظه حجم لجن می باشد و به همین دلیل معمولاً تخلیه لجن مخزن سپتیک تانک فاضلاب هر ۲ تا ۴ سال یکبار بر حسب زمان ماند اولیه ضرورت می یابد .

در پساب سپتیک تانک فاضلابی که صحیح طراحی و اجرا شده است مواد معلق و تیرگی کمی وجود خواهد داشت لذا هنوز کاملاً‌ صاف نیست و بوی مخصوص فاضلاب می دهد. بعلاوه پساب سپتیک تانک فاضلاب مزبور احتمالاً از نظر بهداشت به علت در برداشتن باکتریهای بیماری زا، کیست و تخم کرمهایی که کاملاً‌ از بین نرفته اند مخاطره انگیز می باشد .

همزمان و متناوب با تجزیه لجن در سپتیک تانک فاضلاب، گاز تولید می شود که به صورت حبابهای ریز به سوی سطح مایع صعود می نماید. گازهای مزبور در حین برخورد به فاضلاب وارده مولکولهای آن را با موجودات ریز که عامل اصلی عملیات تجزیه اند جذب می کنند.

ذرات مزبور در سطح مایع درون سپتیک تانک فاضلاب تجمع یافته و به تدریج آن را سنگین و ضخیم می کند تا آنجه که کف مذکور روی سپتیک تانک فاضلاب در اثر افزایش وزن اندکی ریز سطح مایع قرار می گیرد. گسترش لایه های شناور گاهی به میزانی است که سطح زیرین آن حتی تا درون فاضلاب روی اصلی نیز ادامه می یابد. پیدایش این وضع معمولاً همزمان با افزایش لجن در کف مخزن است و نتیجتاً گذرگاه فاضلاب در داخل مخزن آنقدر کوچک می شود که فرصت کافی برای ته نشین شدن مواد معلق فاضلاب تازه تخلیه شده باقی نمی ماند و در نتیجه در پساب مخزن مقدار قابل توجهی مواد شناور مشاهده خواهد شد. اشکال مزبور را می توان با تخلیه و تنظیف منظم مخزن مرتفع کرد .

از طرف دیگر صعود حبابهای گاز در درون مایع مخزن تا حدودی سیر طبیعی ته نشینی مواد جامد را مختل می کند. راه حل این مشکل سپتیک تانک فاضلاب استفاده از یک مخزن دو انباره می باشد .

به این ترتیب که مواد معلق سبک که از انباره اول سپتیک تانک فاضلاب خارج می شوند با شرایط مساعدتری در محیط آرام انباره دوم ته نشین می شوند. این کار به خصوص در مواقعی که حجم لجن ته نشین شده زیاد و تجزیه بی هوازی سریعاً در حال گسترش است، بسیار موثر می باشد. لجن انباره دوم سپتیک تانک فاضلاب معمولاً‌ یکنواخت تر و کف متشکله در آن کمتر از انباره اول است. مواد معلق، پساب چنین سپتیک تانک فاضلابی نیز کمتر از دستگاه یک مخزنه است. در حقیقت و با توجه به تعاریف فوق سپتیک تانک فاضلاب حوض ته نشینی ساده ایست که در آن فاضلاب با سرعتی کم و بطور مداوم در جریان است لذا مواد معلق ته نشین شده بصورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم میشود، و در نتیجه تبدیل به مواد آبکی و گازی شکل می گردد و از حوض خارج می شود لذا از مقدار لجنی که باید تخلیه شود کاسته می شود بطوریکه تخلیه لجن حداکثر یک بار درسال و در نهایت ۵ سال یکبار نیاز به خالی کردن پیدا می کند .

بمنظور عدم خروج چربی و لیپیدهای روی سطح سپتیک تانک فاضلاب ، سر لوله خروجی از سپتیک تانک فاضلاب بصورت عصایی داخل آب قرار میگیرد تا فاضلاب سبکی که روی سطح سپتیک تانک فاضلاب تجمع نموده است به داخل چاه جذبی نفوذ ننماید و سوراخ های چاه جذبی را کور ننماید.

نکته مهمی که باید حتماٌ رعایت شود این است که در تمام مدت مقدار فاضلابی که از سپتیک تانک فاضلاب خارج می شود برابر با مقدار فاضلابی باشد که وارد سپتیک تانک فاضلاب می شود .

مکان یابی سپتیک تانک فاضلاب

بهنگام طرای فضایی برای دفن نمودن سپتیک تانک تانک فاضلاب می بایست دقت نمود تا مکان سپتیک تانک فاضلاب دور از مسیر نهرها و آبگیرها باشد، همچنین در سطحی هموار ساخته شود، سپتیک تانک فاضلاب می بایست در جهت مخالف وزش بادهای غالب ساخته شود .

چند نکته مهم در خصوص طراحی و نصب سپتیک تانک فاضلاب : طول انباره سپتیک تانک فاضلاب دفنی را ۲ تا ۴ برابر پهنای آن انتخاب می کنند. عمق موثر برای انباره باید ۱٫۲ متر باشد، عمق موثر عبارتست از فاصله آزاد فاضلاب تا کف سپتیک تانک فاضلاب . فاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد. برای زلال سازی بهتر فاضلاب معمولاٌ سپتیک تانک فاضلاب را دو یا سه مخزنه می سازند که حجم قسمت اول را دو برابر حجم قسمتهای بعدی طراحی می کنند. که این امر به منظور جلوگیری از نوسانات سطحی فاضلاب و طولانی تر کردن تخلیه لجن صورت می گیرد. ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب معمولاٌ برابر ۸۰ درصد در نظر گرفته می شود. میزان تولید فاضلاب با توجه به سرانه مصرف آب و ضریب تبدیل آن به فاضلاب برای زمان ماند ۱۲ تا ۱۵ ساعت (به دلیل عدم حضور پرسنل عملیاتی در طول روز) طراحی می گردد .

طرز ساخت فضای داخل سپتیک تانک فاضلاب

جریان فاضلاب بین مخازن توسط لوله های با قطر ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر برقرار می گردد، ممکن است این امر بوسیله سوراخهایی که در دیواره جداکننده به فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر از سطح آزاد فاضلاب تعبیه می شوند انجام گیرد تا مواد شناور از انباره فاضلاب سرریز نشود. فاصله مرکز تا مرکز لوله ها و یا سوراخها ۳۰ سانتی متر در نظر می گیرند. بمنظور خروج گازهای ایجاد شده از تجزیه فاضلاب در فضای سپتیک تانک فاضلاب، از لوله ای به قطر ۱۰ سانتی متر استفاده می شود. برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت توسط بو ارتفاع لوله تهویه را حداقل ۱٫۵ متر بالاتر از ارتفاع بالاترین ساختمان در نظر می گیرند. همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران و پرندگان به لوله تهویه دو کار صورت می گیرد: یا در انتهای آن توری نصب می کنند و یا با نصب زانوی ۹۰ درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به طرف زمین بر می گردانند. برای بازدید، تمیز کاری و تعمیر کردن تانک، تعبیه دریچه آدم رو ضروری است. بمنظور جلوگیری از حرکت اغتشاشی فاضلاب ورودی که ممکن است موجب خروج کف ناشی از عمل تجزیه فاضلاب گردد از مانع استفاده می کنند. این مانع ممکن است با نصب سه راهی و تغییر جهت دادن لوله ورودی داخل تانک از حالت افقی به عمودی عملی گردد. معمولاٌ انتهای لوله ورودی را حدود ۳۰ سانتی متر و انتهای لوله خروجی فاضلاب را ۴۵ سانتی متر پایین تر از سطح آزاد فاضلاب نصب می کنند. در حال حاضر حداکثر جمعیتی که می توان فاضلاب حاصل از فعالیت انها را با سپتیک تانک فاضلاب تصفیه نمود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر توصیه شده است. با نصب دیواره در داخل فضای سپتیک تانک فاضلاب حجم آن را به دو قسمت تقسیم می کنند، بطوریکه حجم فضای مربوط به ورود فاضلاب دو برابر حجم فضای قسمت خروجی باشد .

مقایسه انواع سپتیک تانک :

سپتیک تانک فاضلاب با مصالح مختلفی از قبیل آجر، بلوک، بتن پیش ساخته، فایبر گلاس و پلی اتیلن ساخته می شوند. با توجه به جدول فوق،سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلنی هزینه خرید ،نصب و همچنین هزینه نگهداری کمتری را داشته و نیازی به آب بندی و عایق کاری ندارند .

مزیتهای سپتیک تانک فاضلاب پیش ساخته دو جداره پلی اتیلنی :
١ـ سیستم آماده ٢ـ نصب ساده ٣ـ تصفیه دائم ۴ـ آب بندی کامل ۵ـ داشتن محیطی سالم و بهداشتی ۶ـ عدم صدمه در حوادثی مانند زلزله و دیگر مزایای سپتیک پلی اتیلن بدین قرار است: سپتیک تانک فاضلاب پلی‌اتیلنی در ظرفیت‌های ۲ تا ۸۵ مترمکعب و شکل آنها بصورت استوانه افقی است. مهمترین مزایای دیگر این سپتیک تانک‌ها عبارتند از :
۱- استحکام بسیار بالای جداره و امکان مدفون کردن آنها
۲- مقاومت بسیاربالا در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
۳- سهولت و سرعت در نصب به سبب وزن کم
۴- قابلیت ساخت آنها در ابعاد دلخواه
۵- دارا بودن پوشش ضد UV

البته مزایای هر یک از انواع سپتیک تانک فاضلاب باعث شده که با توجه به ملاحظات و شرایط محل اجرا از سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلنی یا بتنی استفاده شود. سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلنی در ظرفیت های ۳ تا ۸۵ مترمکعب و سپتیک تانک فاضلاب پیش ساخته بتنی در ظرفیت های ۳ تا ۱۰ مترمکعب طراحی و ساخته می شوند. شکل سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلنی بصورت استوانه افقی و سپتیک تانک فاضلاب پیش ساخته بتنی بصورت استوانه عمودی است. در صفحات بعدی به انواع بتنب آن نیز خواهیم پرداخت. اما چون در حال حاضر نوع پلی اتیلنی آن بیشتر استفاده می گردد، تصمیم گرفتم که در ابتدا به معرفی نوع پلی اتیلنی و امروزی تر آن بپردازم.
محاسبات سپتیک تانک فاضلاب
برای محاسبه حجم سپتیک تانک فاضلاب اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز در ساختمان ضروری است. حجم سپتیک تانک فاضلاب بر حسب مقدار فاضلاب تخلیه شده در آن متفاوت و بشرح زیر است: ۱٫ اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز تا ۲ متر مکعب باشد، حجم تانک ۳ متر مکعب منظور می شود. ۲٫اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ متر مکعب باشد، حجم تانک ۱٫۵ برابر حجم فاضلاب محاسبه می گردد. ۳٫اگر حجم فاضلاب ۶ تا ۶۰متر مکعب باشد حداقل حجم تانک مطابق رابطه زیر بدست می آید:
V=4500+0.78Q
مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز Q =
حداقل حجم سپتیک تانک فاضلاب V =

قیمت سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب در دنیای امروز بسیار مورد استفاده جوامع مختلف می باشد. قیمت سپتیک تانک فاضلاب بنا به نوع جنس بدنه تغییر می نماید. قیمت سپتیک تانک فاضلاب در سپتیک تانک فاضلاب بتنی از 700 هزار تومان آغاز و تا 20 میلیون تومان برای 100مترمکعب افزایش می یابد . قیمت سپتیک تانک پلی اتیلنی از حدودا 1500 آغاز و تا حدودا 163 میلیون تومان بنا به مقدار خاکی که قرار است روی مخزن سپتیک تانک بدون سازه نگهبان قرار گیرد افزایش می یابد .

سپتیک تانک فاضلاب یکی از پر کاربردترین تجهیزات تصفیه فاضلاب در اکثر پروژه های عمرانی می باشد. سپتیک تانک فاضلاب از زمان برپایی کارگاه موقت تا انتهای تخریب پروژه بعد از سالیان متمادی مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان مختلف می باشد.

در عین حال سپتیک تانک فاضلاب یکی از ارزان ترین تجهیزات تصفیه فاضلاب می باشد.

آیا انگلها توسط سپتیک تانک فاضلاب از بین می روند؟

انگلها بهیچ عنوان توسط سپتیک تانک فاضلاب از بین نمی روند بهمین دلیل استفاده از پساب سپتیک تانک فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز توصیه نمی شود. فاضلاب خروجی از سپتیک تانک فاضلاب عاری از مواد جامدی است که منافذ بدنه چاه فاضلاب را کور نماید ولی دارای انواع انگلها و کرمها است می بایست با گذشت زمان در لایه های درونی چاه فاضلاب تجزیه گردند.

سپتیک تانک فاضلاب از عمده روشهای تصفیه فاضلاب خانگی و فاضلاب انسانی و بعضا اولین مرحله در تصفیه خانه های بزرگ بخصوص صنعتی می باشد.

یکی از مهمترین دلایل استفاده از سپتیک تانک فاضلاب(septic tank) در تصفیه خانه های بزرگ ، ایجاد سکون در فاضلاب است.
سپتیک تانک فاضلاب (septic tank) با ایجاد محیطی کارا در ابتدای خط مراحل تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه ها علاوه بر ایجاد سکون و تبدیل جریان تند به جریان آرام میتواند با مراقبت مواد فاضلابی نقش بسزایی در تصفیه تصفیه فاضلاب داشته باشد.
سپتیک تانک فاضلاب (septic tank) در انواع مختلف در اول فرایند تصفیه فاضلاب با ایجاد فرآیندی بی هوازی فرآیند تجزیه فاضلاب را شروع کرده پس در ادامه با فرآیند هوازی فاضلاب را تصفیه مینماید با این فرق که سپتیک فاضلاب (septic tank) در اول مسیر روند فرآیند در سری هوازی را سریعتر می کند.
سپتیک تانک فاضلاب (septic tank) از مهم ترین و تاثیر گذار ترین واحد های تصفیه و یا به جمله دقیقتر پیش تصفیه انواع فاضلاب خانگی، بهداشتی صنعتی سپتیک تانک فاضلاب است .
ساختمان عمده سپتیک تانک فاضلاب (septic tank) از یک انباره تشکیل شده است که عمل تصفیه فاضلاب در این بخش صورت میگیرد.

همين طور این مخزن ورودی به داخل سپتیک تانک (septic tank) و خروجی بسمت شبکه فاضلاب است . مکانیسم سپتیک تانک فاضلاب (septic tank) بگونه ایست که در زمان ورود فاضلاب بداخل انباره اول سپتیک تانک از سرعت آن کاسته شده در نتیجه لجن ها مواد معلق ته نشین میشوند و توسط باکتری های بی هوازی هاضم لجن تجزیه در نتیجه تبدیل به مایع و گاز می شود در نهایت از سپتیک تانک فاضلاب خارج میگردد.
سپتیک تانک فاضلاب (septik tank) در فرایند تجزیه فاضلاب به صورت مخزن متعادل ساز عمل کرده که علاوه بر پیشگیری از جریان توربلات و تبدیل این جریان به جریان آرام لامینار باعث تغییر رنگ فاضلاب میگردد.

رنگ لجن حاصل از انباره دوم سپتیک تانک فاضلاب سیاه است . به جهت گازهایی مانند سولفید هیدروژن درون مخزن سپتیک ، بویی تولید می شود که با طراحی متخصصین تعبیه ونت خروجی به سایز استاندارد ۴ اینچ این بو از محیط خارج گردیده حتی در صورت باز نمودن درب مخزن سپتیک بوی شدیدی حس نمی گردد و با گذشت زمان و کهنه شده لجن داخل سپتیک تانک فاضلاب این بو به کمترین میزان میرسد.
در محل ها و پروژه های دفع فاضلاب که در آنها، موارد جذب فاضلاب در داخل چاه جذبی و یا صرف هزینه کمتر، از مهمترین شاخص ها و پارامترهای اصلی در انتخاب نوع سیستم تصفیه فاضلاب است ، استفاده از سپتیک تانک فاضلاب به ویژه سپتیک تانک پلی اتیلن از اولویت های طراحی خواهد بود .
از عمده ویژگی های سپتیک تانک پلی اتیلن نسبت به بقیه انواع سپتیک تانک فاضلاب حمل ، جابجایی ، نصب و راه اندازی آسان و نرخ مناسب آن است . همچنین بخاطر امکان تهیه یک تکه این محصول در ظرفیت های بالای 10مترمکعب، قابلیت جایگذاری و دفن بالایی را دارا است . همچنین مخزن سپتیک تانک پلی اتیلنی پایداری بالایی در برابر خوردگی حاصل از فاضلاب را دارا است . این نوع سپتیک تانک قابل دفن بصورت افقی یا عمودی است همچنین میتواند بار ترافیکی را متحمل شود.

سپتیک تانک پلی اتیلن (PE septic tank)

ما بعنوان کارخانه تولید کننده سپتیک تانک‌ پلی‌اتیلن، سپتیک تانک را در ظرفیت‌ها و اندازه های 2 الی 130 مترمکعب به شکل استوانه افقی و عمودی طراحی و تولید نموده و به کلیه پروژه های داخلی و خارجی حمل و اجرا می نماییم.

تولید سپتیک تانک پلی اتیلن با گریدهای PE80 و PE100 طبق سفارش کارفرما و پایداری بالای سپتیک تانک فاضلاب PE100 همچنین كم شدن وزن و نتیجتا کاهش هزینه تمام شده ، مزیت را در سپتیک تانک پلی اتیلن گرید 100 بالا برده است.

مهمترین ویژگی های سپتیک تانک پلی اتیلن عبارتند از:
– ایزولاسیون کامل و بدون بو سپتیک تانک فاضلاب
– مقرون به صرفه بودن سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن نسبت به روش پکیج تصفیه فاضلاب
– استحکام بسیار زیاد بالای جداره امکان مدفون کردن سپتیک تانک پلی اتیلن
– پایداری بسیار زیاد بالا در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
– حمل و نصب آسان سپتیک تانک پلی اتیلن
– قابلیت جابجایی محل استقرار
– قابلیت تهیه در ابعاد احجام مختلف
– دارا بودن پوشش ضد اشعه ماورا بنفش Anti UV
– عمر زیاد سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره
– عدم نیاز به عایقکاری و تعمیر

افزودنی های سپتیک تانک فاضلاب:
در سال های اخیر محصولات مختلفی با عناوینی همچون بیشتر شدن بازدهی و عدم تخلیه مخزن سپتیک تانک، ارتقاء طول عمر سپتیک تانک و رفع ایرادات سپتیک تانک فاضلاب بنام افزودنی های سپتیک تانک فاضلاب در بازار عرضه میگردد. ما هیچ یک را تائید نمی کنیم.

موارد متداول پیرامون سپتیک تانک فاضلاب:

سیـستم سپتیک فاضلاب چیست؟
-سپتیک تانک فاضلاب سیستم زیاد کارا، مستقل، قابل دفن و تاثیر گذار در سیستم تصفیه فاضلاب است. بدلیل اینکه سپتیک تانک فاضلاب قابلیت اجرا در محل(درجا) را دارا است ، نسبت به سیسـتم های تصفیه خانه مرکزی بسیار زیاد مقرون به صرفه و اقتصادی تر است .

چه موادی نباید وارد سپتیک تانک فاضلاب شود؟
– میباست از ورود موادی که سبب گرفتگی جریان فاضلاب در داخل سپتیک تانک فاضلاب می شود پیشگیری کرد. از جمله این مواد: روغن ها، چربی ها، الیاف کاغذ، پوشک نوار بهداشتی …میباشند. همين طور از ورود موادی همچون حلال ها، اسید ها، رنگ های شیمیایی، سموم کشاورزی … به داخل سپتیک تانک فاضلاب باید پیشگیری شود

زمان تخلیه سپتیک تانک فاضلاب هر چند وقت یکبار است ؟
– زمان تخلیه سپتیک تانک فاضلاب به عواملی همچون ظرفیت، اندازه مصرف، مکان استفاده از سپتیک تانک فاضلاب بستگی دارد. ولی در کل بعد از گذشت حدود ۲ تا ۵سال میبایست مواد جامد سپتیک تانک فاضلاب توسط پمپ لجن کش تخلیه گردد.

در چه محل هایی استفاده از سپتیک تانک فاضلاب الزامی است ؟
– در پروژه هایی که بدلیل بالا بودن سطح آب های زیر زمینی امکان حفر چاه جذبی وجود ندارد همين طور در محل هایی که سازمان ها و ارگان های محیط زیستی محدودیت هایی برای دفع فاضلاب به اجرا در آورده است، استفاده از سپتیک تانک فاضلاب الزامی است .

اشتراک گذاری در : share   share   share   share   share  
پیشنهاد به شما

قیمت آب شیرین کن صنعتی کشاورزی خانگی دریایی – اب شیرین کن

مخزن اسید | قیمت مخزن اسید سولفوریک

لوله کاروگیت – قیمت لوله کاروگیت – کارخانه لوله کاروگیت

مخزن آب زیرزمینی