menu
هلدینگ برتر

لیست مهمترین پروژه های اجرا شده در سال 1395 به شرح زیر است :

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 150 تن تبرید :

برج خنک کننده شرکت طره افشان

برج خنک کننده شرکت امیدان گوهر

برج خنک کننده شرکت امیران نیشابور

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 200 تن تبرید :

برج خنک کننده شرکت سرماآفرین

برج خنک کننده شرکت قطعات فولادی

برج خنک کننده شرکت لوله سازی ماهشهر

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 250 تن تبرید :

برج خنک کننده پگاه گلستان

برج خنک کننده ماموت قزوین

برج خنک کننده گیتی پسند

برج خنک کننده صفا پلیمر سپاهان

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 300 تن تبرید :

برج خنک کننده شرکت مینو

برج خنک کننده فرد آذربایجان

برج خنک کننده دینا پلیمر

برج خنک کننده قرارگاه خاتم

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 400 تن تبرید :

برج خنک کننده تدبیر نوین سازان

برج خنک کننده شرکت هزاره سوم

برج خنک کننده هتل داریوش کیش

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 500 تن تبرید :

برج خنک کننده پگاه آذربایجان غربی

برج خنک کننده شرکت اروم نیکان

برج خنک کننده گلپخش اول

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 600 تن تبرید :

برج خنک کننده هتل اسپیناس تهران

برج خنک کننده اداره راه و ترابری کرج

برج خنک کننده صدا و سیمای بجنورد

نمونه پروژه های اجرا شده به ظرفیت 700 تن تبرید :

برج خنک کننده شرکت مشعل راه عدل

برج خنک کننده شرکت داده گستر آفتاب

برج خنک کننده شرکت صافیاد

و هزاران پروژه در سراسر ایران

برخی از سپتیک تانک های تولید شده با ظرفیت 10 مترمکعب و کمتر

سپتیک تانک فاضلاب شرکت آب و فاضلاب ایران به ظرفیت 5 مترمکعب

سپتیک فاضلاب 3 مترمکعب شرکت پویش بتعداد 6 دستگاه

مخزن سپتیک فاضلاب 4 مترمکعب شرکت هواپیمایی ماهان – تهران

سپتیک تانک فاضلاب 10 مترمکعب شرکت هدایت گستر